• +90 538 527 85 15
  • Yalı Mahallesi 230. Sokak No:2 D:Kat:2 Daire:5, 35300 Güzelbahçe

Hizmet Şartları

Son kullanıcı Lisans Anlaşması

6 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu hizmet şartlarında revizyon yaptık. 1 Haziran'dan sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek yeni hizmet şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.


Son değiştirilme tarihi: 6 Haziran 2019

Lütfen bu şartları (“Sözleşme”) dikkatlice inceleyin. Pro Sosyal Medya tarafından sunulan Hizmetlere erişerek veya bunları kullanarak. (“Tüm Sosyal Mesajları Gönder”, “biz” veya “biz”), bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Bu Sözleşme zaman zaman aşağıdaki Bölüm 37'de belirtildiği gibi güncellenebilir. Bu Anlaşmanın en güncel versiyonunu düzenli olarak incelemekten siz sorumlusunuz, ancak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Anlaşmayı maddi olarak etkileyen her türlü değişikliği size bildireceğiz. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmetlerin kullanımına devam edilmesi, bu tür değişikliklere rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir. Bu Sözleşmeyi değiştirdiğimizde, yukarıdaki “Son Değiştirme Tarihi” ni güncelleyeceğiz.

Bu Anlaşma, aşağıda açıklandığı şekilde, web sitemiz veya mobil uygulamalarımız aracılığıyla erişdiğiniz veya satın aldığınız hizmetler olan “Hizmetler” için geçerlidir.

Hizmetlerimizi kullanarak şunları onaylıyorsunuz:


C. Hizmetlerimizi sadece ticari ve profesyonel nedenlerle kullanacaksınız;


B. En az 18 yaşındasınız veya yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye girebiliyorsanız;

C. Bu Anlaşmayı kabul ve kabul edersiniz;

D. Hizmetlerimizi bir kuruluşun temsilcisi olarak kullanıyorsanız, kuruluş için yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara girme hakkınız vardır; ve

E. Hizmetlerimizi, çalışanlarınız, danışmanlarınız veya yüklenicileriniz (“Yetkili Kullanıcılar”) gibi hesabınız üzerinden kullanan herhangi bir kişiden siz sorumlusunuz.


Post Tüm Sosyal Terminoloji

1. Bu Sözleşmede özel bir anlamı olan terimler için büyük harf kullanmaktayız. Bazı terimler başka yerlerde tanımlanmış olsa da, bu bölüm bazı temel terimlerin tanımlarını ortaya koymaktadır.

“İçerik”, Hizmetlerimizde yüklenen, indirilen veya görünen herhangi bir biçimde tüm bilgi ve verileri (metin, resimler, fotoğraflar, videolar, ses ve belgeler gibi) ifade eden genel bir terimdir.

“Müşteri İçeriği”, sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın bize sağladığı veya Hizmetlerimize yüklediğiniz İçeriktir.

“Mentions”, üçüncü bir tarafın (başka bir deyişle, sizden başka biri, Yetkili Kullanıcılarınız veya Tüm Sosyal Gönderme) oluşturduğu ve sizin adınıza ve Sosyal Ağlar veya diğer Üçüncü Taraf Hizmetlerinden aldığınız talimatlar doğrultusunda edindiğiniz İçeriktir. Servislerimize bağlanırsınız. Örneğin, Facebook sayfanızda görünen takipçileriniz tarafından oluşturulan yayınlar Mentions olarak kabul edilir.


“Hizmetler”, prososyalmedya.net (ve şu andaki ve gelecekteki tüm alt etki alanları) gibi web sitelerimiz ve mobil uygulamalar ve web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımız veya Üçüncü Taraf Hizmetlerimiz aracılığıyla erişdiğiniz veya satın aldığınız hizmetler (aşağıya bakınız) Hizmetlerimizle bağlantılı olarak eriştiğiniz veya kullandığınız şeyleri nasıl tanımladığımızı.

“Üçüncü Şahıs Servisleri”, Tüm Sosyal Postayı sağlamayan, ancak Hizmetlerimizle bağlantılı olarak erişebileceğiniz veya bunları kullanabileceğiniz servislerdir. Hizmetlerimiz tarafından desteklenen (Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi) sosyal paylaşım siteleri olan “Sosyal Ağlar”.

“Siz”, “sizin”, “Müşteri” ve benzeri terimler, Hizmetlere erişen veya kullanan kişi veya tüzel kişilik anlamına gelir. Şüphe duyulmaması için, bir şirket (işvereniniz gibi) veya bir başka tüzel kişilik adına Hizmetlere erişip kullanıyorsanız, “siz”, “sizin” veya “Müşteri”, sizin veya adına Servisleri kullanıyoruz.


Tüm Sosyal Hizmetlerini Gönder

2. İşbu Sözleşmenin geri kalanına bağlı olarak, sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın Servislerimize abone olduğunuz planda belirtilen şekilde erişip kullanmalarına izin vereceğiz. Hizmetleri, robotları, örümcekleri, tarayıcıları ve kazıma teknolojilerini kullanma gibi hiçbir şekilde kullanamaz veya erişemezsiniz.

3. Hizmetlerimiz sürekli gelişir. Herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda özellik değiştirerek, ekleyerek veya kaldırarak Hizmetlerimizi değiştirebiliriz. Bu değişikliklerde size bildirimde bulunabilir ya da bildirmeyebiliriz. Hizmetlerimizden herhangi birinin değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle sizden veya herhangi bir üçüncü şahıstan sorumlu olmayacağız.

(A) Gönderinize bir etiket ekleyebilir veya ekleyemeyebiliriz, örneğin, «Tüm Sosyal Gönderilerle Yayınlandı»

4. Hizmetlerimiz Sosyal Ağlarla etkileşime girer ve bu Sosyal Ağların kullanılabilirliğine ve kontrol edemediğimiz ve bildirimde bulunmadan değiştirebileceğimiz özellik ve işlevlere bağlıdır. Herhangi bir zamanda bir Sosyal Ağ, özelliklerinin veya işlevlerinin bir kısmını veya tamamını bizim için ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak (Tümü bir “API Değişikliği”) Tamamen Sosyal Gönderme tarafından belirlenen makul şartlarda sunmayı durdurursa, durabiliriz. bu özelliklere veya işlevlere erişim sağlamak ve bu tür bir değişiklik için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.


Kabul edilebilir kullanım kuralları

5. Siz ve hesabınızı kullanan tüm Yetkili Kullanıcılar, kurallara ve tüm yasalara uymalısınız. Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarını veya geçerli yasaları ihlal ettiğinize makul bir şekilde inanıyorsak, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin İçeriğinizin herhangi birini kaldırabilir ve hesabınızı veya Hizmetlere erişiminizi askıya alabilir, kısıtlayabilir veya feshedebiliriz.


Müşteri içeriği

6. Müşteri İçeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Müşteri İçeriği de dahil olmak üzere İçeriği inceleyebilir, filtreleyebilir, engelleyebilir veya kaldırabiliriz, ancak buna gerek yoktur.


Gönderilen İçerik


7. Hizmetleri yarışmalar için kullanıyorsanız veya başkalarından Servisler aracılığıyla İçerik göndermelerini isteyin (“Gönderilen İçerik”), aşağıdakileri kabul ve beyan etmektesiniz:


(A) Hizmetler, yalnızca sizin sorumluluğunuzda olan Ek İçeriği toplamanız veya kullanımınız için geçerli olabilecek yasalara, kurallara veya düzenlemelere uymanıza yardımcı olmaz; ve

(B) Size veya Gönderilen İçeriğin herhangi bir üçüncü tarafına karşı sorumlu olmayacağız ve Hizmetler aracılığıyla elde edilen veya görüntülenen Gönderilen İçeriğin doğru veya eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.


Hesap Bilgileri

8. Bize sağladığınız hesap bilgilerinin doğruluğundan, güvenliğinden, gizliliğinden ve doğruluğundan siz sorumlusunuz. Oturum açma kimlik bilgilerinizi veya hesabınızı yetkisiz erişim veya kullanım konusunda derhal bize bildireceksiniz. Hesaptaki kullanıcıyı ve kullanıcı desteğini doğrulamak için Tüm Sosyal Medya Giriş bilgilerini isteyebiliriz.


İçerik ve Üçüncü Taraf Hizmetleri


9. Üçüncü Taraf Hizmetlerden Mentiyonlar ve İçerik dahil olmak üzere başkaları tarafından sağlanan İçerikten (Sosyal Ağlardan İçerik ve uygulamalardaki İçerik gibi) sorumlu değiliz. Siz ve Hizmetlerimize erişen herhangi biri, yasa dışı, hakaret edici, zararlı, yanlış veya başka şekilde uygunsuz olabilecek İçeriğe erişebilir. Size veya başkaları tarafından sağlanan İçeriğe ilişkin üçüncü taraflardan sorumlu olmayacağız.

10. Bir Üçüncü Taraf Hizmetine Hizmetlerimiz aracılığıyla erişir veya satın alırsanız, riski size aittir. Üçüncü Şahıs Hizmet sağlayıcı ile ilişkiniz, sizinle aranızdaki bir anlaşmadır. Üçüncü Şahıs Hizmetlerden sorumlu olmadığımızı ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı özellikle anlıyorsunuz.

11. Bir Üçüncü Taraf Hizmetine erişir veya etkinleştirirseniz, onlara Üçüncü Taraf Hizmetinin çalışması için gereken şekilde verilerinize erişme veya başka şekilde işlem yapma izni verirsiniz. Verilerinizin ifşa edilmesinden, kullanılmasından, değiştirilmesinden veya silinmesinden sorumlu değiliz ve üçüncü taraf bir hizmet tarafından verilerinize erişim için sizden veya herhangi bir üçüncü taraftan sorumlu olmayacağız.

12. Üçüncü Şahıs Hizmetlerini önizleyebilir, doğrulayabilir, işaretleyebilir, değiştirebilir, filtreleyebilir, engelleyebilir veya kaldıramazız. Üçüncü Şahıs Hizmetlere uygulanan tüm anlaşmalara ve diğer yasal gerekliliklere uymalısınız.


Veri Koruma ve GSYİH

13. Hizmetlerimizi kullanımınız, Genel Verileri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679'ya tabi olan “kişisel verileri” içeren işleme İçeriğini içeriyorsa, Tümünü Sosyal Gönderme ile birlikte bir Veri İşleme Eki (“DPA”) girebilirsiniz… Bir DPA'yı imzalarsanız, bu kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olacak ve bu Sözleşmenin bir parçası olacaktır.


Gizlilik

15. Tüm Sosyal Gönderme ya da Hizmetlerimiz hakkında kamuya açık olmayan bilgileri sizinle paylaşırsak, gizli tutmalı ve bu bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesini veya erişilmesini önlemek için makul güvenlik önlemleri almalısınız.


Fikri mülkiyet

16. Müşteri İçeriği. Hizmetlerde veya Hizmetlerde gönderdiğiniz, gönderdiğiniz veya görüntülediğiniz Müşteri İçeriği haklarınızı saklı tutarsınız. Bize Müşteri İçeriğini kullanmak, barındırmak, çalıştırmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, tercüme etmek, değiştirmek, yayınlamak, iletmek, göstermek ve dağıtmak için münhasır olmayan, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, devredilemez, alt lisans verilebilir, telif ücretsiz lisansı veriyorsunuz Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması, desteklenmesi, geliştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla.

17. Geri bildirim. Önerilerinizi, yorumlarınızı, hata raporlarınızı, özellik taleplerinizi veya diğer geri bildirimlerinizi (“Geribildirim”) bekliyoruz. Bize gizli olduğunu söyleseniz bile, Geribildirim'i gizli tutmak zorunda değiliz. Geri bildirimde bulunursanız, Geri Bildirim'i herhangi bir amaç için kullanabilmek için Pro Sosyal Medya'a, münhasır olmayan, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, devredilemez, alt lisans verilebilir, telif ücretsiz, tamamen ücretli bir lisans verirsiniz.

18. Hizmetler. Hizmetlerimizdeki tüm hakları ve çıkarları koruyoruz. Servisler, Tüm Sosyal Postayı (“Tüm Sosyal İçeriği Gönder”) ait veya lisanslı İçeriği içerir. Tüm Sosyal İçeriği Yayınla, telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalarla korunmaktadır ve siz ve Tüm Sosyal Medyaları Gönderme arasında olduğu gibi, Hizmetlerde ve Tüm Sosyal Medya İçeriklerinde tüm haklara sahibiz ve bunları saklarız.


Ödeme Koşulları, Denemeler ve Yenileme

19. Ücretler ve Denemeler. Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz Hizmetler dışında, satın aldığınız Hizmetler için tüm ücretleri ödemeniz gerekir. Ücretli bir Self Servis Hizmetinin ücretsiz deneme sürümüne kaydolursanız, geçerli bir kredi kartı veya başka bir ödeme yöntemi sunmanızı isteyebiliriz. Ücretsiz deneme süresinin sona ermesinden sonraki ilk gün, ücretsiz deneme süresinin sona ermesinden önce ücretsiz bir hizmeti iptal etme veya düşürmediğiniz ve ücretli uygulamaları kaldırmadığınız sürece, otomatik olarak sizi ücretlendiririz.

20. Ücretli Hizmetler. Ücretli Servisler için, bize geçerli bir kredi kartı veya başka bir elektronik ödeme şekli (PayPal veya Şerit gibi) sağlamalısınız. Seçtiğiniz plana göre (aylık veya yıllık) sizden otomatik olarak ücret alacağız. Satın alma işleminizi gerçekleştirmek için hesap bilgilerinizi gönderdiğiniz ödeme bilgileri de dahil olmak üzere finansal kurumlar ve ödeme işleme şirketleriyle paylaşacağız. Planlarımıza abonelik belirli şartlar için geçerlidir ve ödenecek ilgili ücretler iade edilmez. Ücretli Servislerin fiyatları, geçerli abonelik süreniz boyunca herhangi bir fiyat değişikliği yapılmaması koşuluyla 30 gün öncesinden bildirime tabidir. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak, döviz kurları da dahil olmak üzere döviz ücretleri veya fiyatlardaki farklılıklar geçerli olabilir. Tüm ödeme yöntemlerini desteklemiyoruz, ödeme için para birimleri veya yerler. Kullandığınız ödeme yöntemi artık geçerli değilse (süresi dolmuş bir kredi kartı gibi) ve ödeme bilgilerinizi düzenlemezseniz veya hesabınızı ücretsiz olan bir plana iptal etmez veya düşürmezseniz, sizi faturalandırmaya devam etmemize izin verirsiniz. Hizmetlerimiz için ve tahsil edilmeyen tutarlardan siz sorumlusunuz. Bize ödenmemiş herhangi bir ücret borcunuz varsa, bize tam olarak ödeme yapmadan önce Hizmetlerimize erişiminizi önceden haber vermeksizin askıya alabiliriz. Ücret ödeme yükümlülüğünüz, planınızı iptal ettiğiniz veya düşürdüğünüz sürenin sonuna kadar devam eder. Hizmetlerimiz için sizi faturalandırmaya devam etmemize izin veriyorsunuz ve tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu kalıyorsunuz. Bize ödenmemiş herhangi bir ücret borcunuz varsa, bize tam olarak ödeme yapmadan önce Hizmetlerimize erişiminizi önceden haber vermeksizin askıya alabiliriz. Ücret ödeme yükümlülüğünüz, planınızı iptal ettiğiniz veya düşürdüğünüz sürenin sonuna kadar devam eder. Hizmetlerimiz için sizi faturalandırmaya devam etmemize izin veriyorsunuz ve tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu kalıyorsunuz. Bize ödenmemiş herhangi bir ücret borcunuz varsa, bize tam olarak ödeme yapmadan önce Hizmetlerimize erişiminizi önceden haber vermeksizin askıya alabiliriz. Ücret ödeme yükümlülüğünüz, planınızı iptal ettiğiniz veya düşürdüğünüz sürenin sonuna kadar devam eder.

21. Hizmetlerin Otomatik Yenilenmesi. Hizmet planları dönem sonunda otomatik olarak yenilenecektir (bu, Hizmetlerimizi satın alırken seçtiğiniz plana bağlı olarak aylık veya yıllık olabilir) ve Bölüm 23 kapsamındaki Hizmetlerimizi iptal etme veya düşürmediğiniz sürece sizi otomatik olarak yenileme faturasına göre faturalandırırız. altında.


22. Vergiler. Bize ödediğiniz tüm ücretler için tüm vergileri ödemekle sorumlusunuz. Yerel vergiler, ödeme yönteminize göre farklılık gösterebilir.


Hizmetlerin İptal Edilmesi ve Feshi

23. Hizmetler planınızı istediğiniz zaman iptal edebilir veya azaltabilirsiniz. Ücretli Servisleri iptal ederseniz (veya düşürürseniz), plan sürenizin geri kalanını ödemeye devam etmelisiniz ve para iadesi alma hakkınız yoktur.

24. Herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye hizmet vermeyi (Hizmetler dahil) reddedebiliriz. Ayrıca, Hizmetlerimize erişiminizi herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden bildirmeden anında askıya alabilir veya feshedebiliriz. Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarını veya bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ettiğiniz için bu Sözleşmeyi feshedersek, geri ödeme almayacaksınız. Sebepsiz yere bu bölümdeki Hizmetlere erişiminizi sonlandırırsak, henüz almadığınız Servisler için size geri ödeme yaparız.


Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

25. Hizmetlerimizi “olduğu gibi” sunuyoruz ve tasarım, satılabilirlik, belirli bir ürünün tüm açık veya zımni garantileri de dahil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka türlü hiçbir garanti, koşul, beyan veya garanti vermiyoruz. Amacımız, unvanınız, kalitemiz ve ihlal etmemek, Hizmetlerimizin gereksinimlerinizi karşılaması ya da Hizmetlerimizin her zaman kullanılabilir, erişilebilir, kesintisiz, zamanında, güvenli, doğru, eksiksiz veya hatasız olacağıdır. Hizmetlerimizi kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır. Bizi ve iştiraklerimizi ve Tüm Sosyal Postayı ve iştiraklerimizi (memurları, çalışanları, acenteleri, lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları), Sosyal Sorumluları ve iştiraklerimizi (“Tüm Sosyal Partileri Gönder”) haklarını bildiğiniz veya bilmediğiniz hak taleplerine karşı serbest bırakırsınız.

26. Hizmetlerimizin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, tesadüfi, özel, sonuçta ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan veya kar, şerefiye veya veri veya diğer maddi olmayan zararlardan sorumlu olmayacağız veya bu Anlaşmanın başka herhangi bir yönü. Hiçbir koşul altında, Üçüncü Şahıs Hizmetlerden, Sosyal Ağlardan veya üçüncü şahısların faaliyetlerinden, İnternet’le bağlantı kurmaktan ya da iletilmekten veya bilgisayar korsanlığı, kurcalama, hırsızlık veya diğer yetkisiz erişimden kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp veya yaralanmadan sorumlu olmayacağız. Hizmetlerimizi veya hesabınızı veya Müşteri İçeriği de dahil olmak üzere hesabınızdaki bilgileri kullanma veya kullanma. Hesabınıza karşı alınan üçüncü taraf sosyal ağların (Facebook, Instagram, Twitter) herhangi bir işleminden sorumlu olmayacağız; örneğin askıya alma, yasaklanma, engellenme vb.

27. Bu Sözleşmeden doğan tüm zararlar veya zararlar veya Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak size karşı toplam yükümlülüğümüz, bu tür bir kayıp olasılığından haberdar olsak bile, sizden aldığımız ücretleri aşmayacağız. Hasarın gerçekleştiği tarihten hemen önceki üç ay boyunca tazminat talebinde bulunan Hizmetlerimiz ve 100 ABD Doları. Bu bölümdeki yükümlülüğün sınırlamaları, Tüm Sosyal Tarafları Kaydedin ve sözleşmenin ihlali, ihtar (ihmal dahil), tüzük veya diğer yasal veya eşitlik teorisi dahil olmak üzere herhangi bir eylem sebebine dayanarak getirilen iddialar için de geçerlidir. Bu bölümdeki sorumluluk sınırlamasının sizin için nasıl geçerli olduğunu kısıtlayan bir yasa varsa, sorumluluğumuz yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılacaktır.

28. Bizden veya başka bir yerden alınan sözlü veya yazılı hiçbir öneri veya bilgi, bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen hiçbir garanti veya koşul yaratmayacaktır.

29. Fiyatlarımız, bu bölümdeki sorumluluk sınırlamaları ve garanti feragatnamelerine dayanarak belirlenmiştir. Temel amaçlarında başarısız olsalar bile hayatta kalabileceklerini ve başvurabileceklerini kabul ediyorsunuz.

30. Hizmetlerimizden memnun değilseniz ya da Hizmetlerimizi veya bu Anlaşmayı kullanmanızdan zarar gördüğünüze inanıyorsanız, Hizmetlerimizi kullanımınızı feshedebilirsiniz (yukarıda belirtildiği gibi). Bu fesih, bu Anlaşma kapsamında sizin tek ve münhasır çareniz (ve bizim tek ve münhasır sorumluluğumuz).

Talepler ve Anlaşmazlıklar

31. Amerika Birleşik Devletleri yasaları, bu Anlaşmadan doğan herhangi bir anlaşmazlığı, eylem sebebini veya iddiasını veya Hizmetlerimizi kullanmanız dahil olmak üzere, Tüm Sosyal Postayı Sonrası (“Anlaşmazlık”) da dahil olmak üzere, uyuşmazlığa neden olmadan yönetecektir. Hukuk ilkeleri.

32. Tüm Sosyal Tarafları Kaydedin, aşağıdakilerle ilgili olarak bir Sosyal Sorumluluk Partisi aleyhine yapılan herhangi bir iddiaya ilişkin herhangi bir tür veya nitelikteki tüm yasal zararları, makul yasal ücretler dahil olmak üzere, zarar, tazminat, ceza, sorumluluk ve masrafları tazminat altına alacak ve aleyhte tutacaksınız: (a) Müşteri İçeriği veya Gönderilen İçerik; (b) bu ​​Sözleşmeyi veya herhangi bir yasayı ihlal etmeniz; veya © Hizmetlerimizi veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetlerini kullanımınız (herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin koşullarını ihlal etmeniz dahil).

33. Bu Sözleşmeyi ihlal ederseniz veya haklarımızı veya başka birinin haklarını ihlal ederseniz, mahkemeden sizi durdurmasını isteyebiliriz; aleyhinize talepte bulunursak, bu talep için makul yasal ücretlerimiz için bize tazminat ödersiniz.

34. Bizimle herhangi bir anlaşmazlığınız varsa, bunu çözmenin münhasır yolu, sizin tarafınızdan seçilen ve Tüm Sosyal Medyayı gönderen tek bir hakem önünde gizli, bağlayıcı bir tahkim olacaktır. Anlaşmazlığınızı bize yazılı olarak bildireceksiniz. Bu bildirimi aldıktan sonra 15 gün içinde bir hakemde birlikte karar vermezsek, ikimiz de ABD'den bizim için bir tane atamasını rica ediyoruz. Tahkim, Florida, ABD'de yapılacak. Hakem, maliyetlerin aramızda nasıl bölünmesi gerektiğine karar verme hakkına sahip olacaktır. Hakem, uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir kanıtı kabul etme hakkına sahip olacak ve yasal ve adil ilkelere dayanarak, adil ve adil olduğunu düşündüğü herhangi bir ödülü verme hakkına sahip olacaktır. (örneğin, birimizin bir şeyi yapmasını engellemek için) bir emir vermek veya bir başkasına zarar vermek için verdiğimiz emir de dahil olmak üzere. Hakemin ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Florida'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi'nin siciline girilebilir ve uygulayıcı yargı alanındaki mahkemenin izin vermesi durumunda mahkeme emri ile aynı şekilde uygulanabilir.

35. Herhangi bir Uyuşmazlık çözümü süreci, bireysel, konsolide veya temsili bir eylemde değil, sadece bireysel olarak gerçekleştirilecektir. All Social Post ve her biriniz jüri tarafından yargılanma hakkından feragat ediyorsunuz.


Çeşitli

36. İhracat Uyumluluğu. Hizmetlerimizin Kanada, ABD ya da diğer yasalar (“Yasaklanmış bir Yasa”) kapsamında yasaklandığı bir bölgedeyseniz Hizmetlerimizi kullanmayacak ya da erişmeyeceksiniz ve Hizmetlere hiçbir hükümete erişim sağlayamayacaksınız., herhangi bir Yasaklanmış Yargı Alanında bulunan varlık veya kişi. Herhangi bir Kanadalı veya ABD'li kişiyle işlem yapması yasak olan herhangi bir Kanadalı veya ABD hükümeti listesinde bulunmadığınızı onaylar; (b) Yasaklanmış herhangi bir Yargı Alanında vatandaşı veya kayıtlı bir şirket değilseniz; © herhangi bir Kanadalı, ABD veya diğer ihracat ambargolarını, yasaklarını veya kısıtlamalarını ihlal ederek, Yetkili Kullanıcıların Servislerimize erişmesine veya bunları kullanmasına izin vermeyeceksiniz;

37. Değişiklik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü (İşbu Sözleşmede atıfta bulunulan tüm şartlar veya belgeler dahil) herhangi bir zamanda, Değişiklik Sonrası Sosyal Web sitesinde ve güncellenmiş Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak yayınlayarak değiştirebiliriz. veya diğer terimler, güncellenmiş Sözleşme’ye veya geçerli olan diğer terimlerle olan sözleşmenizi Hizmetlerimizi kullanmadan önce ve zaman zaman bu Sözleşmeyi gözden geçirmeniz önemlidir. Güncellenen Sözleşme, kayıt tarihinden itibaren veya güncellenmiş Sözleşmede belirtildiği gibi daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girecek ve Hizmetleri bu noktadan itibaren kullanımınız için geçerli olacaktır.

38. Atama. Bu Sözleşme uyarınca haklarınızı başkasına devredemezsiniz. Haklarımızı başka bir kişiye veya işletmeye verebiliriz.

39. Bölünebilirlik. Eğer bir mahkeme bu Anlaşmanın bir bölümünü geçersiz buluyorsa, geri kalan kısmı geçersiz kısmı kaldırmak için gereken minimum değişikliklerle uygulamaya devam edecektir.

40. Mücbir Sebep. Bu başarısızlık, unsurlar gibi kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanırsa, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeme konusunda sizden veya herhangi bir üçüncü şahıstan sorumlu olmayacağız; ateş; sel; Şiddetli hava; deprem; vandalizm; kazalar; sabotaj; güç kesintisi; hizmet reddi saldırıları veya benzeri saldırılar veya diğer bilgisayar korsanları eylemleri; İnternet veya ağ arızaları veya kesintileri; Tanrı ve halk düşmanı; savaş eylemleri; terör eylemleri; ayaklanmalar; medeni veya halkın rahatsızlıkları; grevler, lokavtlar veya işçi kesintileri; mahkemelerin emirleri ve kararları dahil olmak üzere, sivil veya askeri herhangi bir hükümet veya devlet organı veya otoritesinin yasaları, emirleri, kuralları, düzenlemeleri, eylemleri veya kısıtlamaları;

41. Çözümler. Eğer bu Anlaşmayı uygulayamazsak, yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Bu Sözleşme uyarınca sahip olduğumuz herhangi bir çözüm, bu Sözleşme uyarınca sahip olabileceğimiz, kanunen veya başka herhangi bir çözüm yolu dışında değildir.

42. Size Bildirimler. All Social Post, All Social sosyal platformunda veya All Social post web sitesinde bir banner ilanı vererek size bildirimde bulunabilir. Ayrıca, Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınız ile Tüm Sosyal Gönderim hesabınız üzerinden veya e-posta veya telefon gibi sağladığınız iletişim bilgileri veya bir veya daha fazla Sosyal Ağdaki hesabınız aracılığıyla da iletişim kurabiliriz. İletişim bilgileri gibi doğru hesap bilgilerini koruyamazsanız, Hizmetlerimiz veya bu Anlaşma hakkında kritik bilgiler alamayabilirsiniz.

43. Tüm Sosyal Gönderme Bildirimleri. İşbu Sözleşme kapsamında verdiğiniz veya Tümüyle Sosyal Yayınla ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmak isterseniz, bilgi@prososyalmedya.net adresine e-posta ile Tüm Sosyal Gönder'i bildirmeniz gerekir.

44. Tüm Anlaşma. Bu Anlaşma, bu Anlaşma’daki Hizmetlere uygulanabilir olarak adlandırılan diğer belgeleri de içeren, Hizmetlerimizi kullanımınız için siz ve Tüm Sosyal Medyaları Gönderme arasındaki sözleşmenin tamamıdır. Sunacağınız ek şartlar (sizden gelen tek taraflı bildirimde bulunmak veya satınalma siparişi veya sizin tarafınızdan oluşturulan herhangi bir belgeye basmak gibi) gibi ek şartlar da dahil olmak üzere, önceden herhangi bir anlayış, beyan veya anlaşma (sözlü veya yazılı) uygulanmaz… Bu Anlaşma tarafları ve izin verilen haleflerini ve atalarını bağlayıcıdır.